Negyven év az Esztergomi Takarékpénztár szolgálatában
(részlet)

Einczinger Ferenc takarékpénztári igazgató 40 éves jubileumára
Írta: Szalva László
Megjelent: EVID, 1944. július 8.

(...) Szaktekintély a bankszakmában. Mindig arra törekedett, hogy a Takarékpénztárban végzett munkája hasznos és eredményes legyen. Mind tisztviselőként, mind igazgatóként iparkodott az Esztergomi Takarékpénztár Rt.pénzügyi tekintélyét növelni, a kisemberek segítségére lenni. Mint a Takarékpénztár Rt, vezetője, módot találta arra, hogy az esztergomi társadalom közhasznú, szociális és művészi munkájában is szerepet vállaljon.

Einczinger Ferenc egy év óta ügyvezető igazgatója az Esztergomi Takarékpénztár Rt-nak. Megválasztása az esztergomi polgárok , a társaság részvényeseinek látszögéből az évtizedes polgári érdemek elismerése volt.

Einczinger Ferenc 1940-benA régi - eredetileg Bajorországból származott - esztergomi család tagjai mindig kapcsolatban állottak az intézettel: apja, Einczinger György is igazgatósági tag volt, nagyapja, Einczinger György János nevét pedig már az 1848-ból fennmaradt részvényesek névsorában olvashatjuk.

Einczinger Ferenc ügyvezető igazgató 1904-ben származott vissza szülővárosába Ipolyságról, hol hat évet töltött az ottani Takarékpénztár könyvelőjeként. Boldog aranykor volt akkor. Szinte elképzelhetetlennek tűnt volna egy európai háború, a közbizalom nemzetközi viszonylatban is a legteljesebb értékben megvolt, az élet üteme kedélyes tempóban zajlott, és megdönthetetlen értékek voltak a pénzintézetek épp úgy, mint a bankjegyek, a betétek és a értékpapírok.

Tíz év jutott ebből a békés, boldog időből, azután jött a világháború és a megpróbáltatások sorozata, a kommunizmus, Trianon, pénzlebélyegzés, infláció, a milliós bankjegyek világa, majd a pengő megjelenése, a bankzárlat és gazdasági válságok súlyos következményei. Azután alig örülhetett drága magyar véreink hazatérésének és hazánk megnagyobbodásának, ránk szakadt az újabb világháború, a légitámadások minden borzalmával. Ezek az útjelzői Einczinger Ferenc 40 éves munkásságának.

És most tölti be körünkben eltelt negyvenedik működési évét. Ez a határpont egybeesik az Esztergomi Takarékpénztár Rt. fennállásának 100. évével, s ha az idők megengednék, bizonyára szélesebb körű ünnepséggel ülné meg az intézet a kettős évfordulót.

Tehetsége, felkészültsége és kitartó fáradozása eredményezte, hogy működésének négy évtizedes évfordulója az ügyvezető igazgatói állásban találja, amit az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjai és tisztviselő társai teljesen egybehangzóan megnyilvánuló megelégedésével tölt be.

Vissza a sajtó oldalra.


Oldal tetejére Vissza a nyitólapra